Fundacja MARATON

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON”

(22) 620-64-35 Skontaktuj się z Nami

Historia

  • PDF
Przemiany społeczno-gospodarcze ostatnich lat, po rok 1990 odsunęły wielu z nas na margines rzeczywistości społecznej. Droga do demokracji w polskich warunkach nie jest tak prosta i łatwa, jakby się na pozór wydawało. Wiele osób w naszym kraju nie zawsze z własnej winy zepchniętych zostało na skraj ubóstwa, doświadcza bezrobocia i bezdomności. Patologia społeczna co raz to objawia się nowymi zjawiskami: przemocy rówieśniczej, brutalności wobec słabszych, używania środków odurzających i psychoaktywnych oraz wszelkiego rodzaju innymi środkami zmieniającymi świadom Nie inaczej przedstawiała się sytuacja w Głogowie. Miasto nasze od wielu lat „przewodziło” w krajowej statystyce osób uzależnionych od środków narkotycznych – ich uboczne skutki zdrowotne, społeczne
i kryminogenne są znane społeczności nie tylko z przekazu „medialnego”, ale nade wszystko z autopsji. Wobec takiej sytuacji swoistym wyzwaniem dla osób skupionych wokół działań na rzecz ograniczania zjawisk społecznie niekorzystnych, było powołanie Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” w Głogowie.
Wolą fundatorów ustanowiono zakres oddziaływania Fundacji na rzecz społeczności w rozumieniu „zasady pomocniczości” działań nie nastawionych na zysk, a w szczególności: upowszechnienia wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie uzależnienia od środków zmieniających świadomość, czynna profilaktyka wśród dzieci i młodzieży promująca zdrowy styl życia - poprzez działania
upowszechniające imprezy środowiskowe w terenie, świetlice środowiskowe, et., etc. prowadzenie placówek i programów w zakresie resocjalizacji i rehabilitacji dla osób, które maja lub miały kontakt z narkotykami, pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychoprofilaktyczna, prawna i socjalna na rzecz środowiska
i grup odniesienia, które borykają się z problemami natury osobistej /społecznej. Obecnie działamy na terenie całego kraju- współpracując z wieloma podmiotami i instytucjami środowisk lokalnych: gminnych /powiatowych /miejskich - dzielnicowych.

 

Polub nas

 


Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

KRS00000 96357

W roku 2016 fundacja uzyskała dochód
z darowizn 1% w kwocie 2239,80
(dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć zł i osiemdziesiąt groszy).
Cała pozyskana kwota została przeznaczona na zakup materiałów do realizacji zajęć podczas letniego zgrupowania socjoterapeutycznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za okazane nam wsparcie.

 

Fundacja MARATON,
Program SFP 10-14

Aktualne dane

FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ,,MARATON’’

LIST OTWARTY

DO UCZESTNIKÓW...

zobacz więcej
O nas O Nas Historia

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem