Fundacja MARATON

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON”

(22) 620-64-35 Skontaktuj się z Nami

Oferta

  • PDF

Nasz dorobek to doświadczenie, które może służyć tobie !!
W ciągu dwudziestu lat istnienia Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” - udało nam się skupić wokół siebie osoby, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a idea niesienia pomocy jest celem nadrzędnym.
W zamian umożliwiono im rozwijanie się intelektualne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności „warsztatu pracy” – wszystko po to, aby móc skuteczniej i efektywniej realizować założenia programowe na rzecz środowiska społeczności lokalnej.

ZAKRES OFERTOWY
1/ Realizacja różnorodnych programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:
uwrażliwienia ich na otaczającą rzeczywistość, komunikacji międzyludzkiej, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka,
zachowań asertywnych, kreowania prozdrowotnych postaw wśród rówieśników,
wyrażania swoich myśli i uczuć wobec drugiego człowieka w taki sposób, aby nie naruszać jego godności, nie okazywać im agresji
pokazywania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu kreując prozdrowotny styl życia bez środków zmieniających ich świadomość,

2/ Realizacja różnorodnych programów edukacyjnych oraz szkoleniowych na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:
przyswojenia podstawowych umiejętności psychologicznych pozwalających funkcjonować w trudnych sytuacjach życiowych,
nabycia podstawowych umiejętności formułowania swoich potrzeb wobec najbliższych bez okazywania zbędnych emocji,
tworzenia enklaw „liderującej” młodzieży w środowiskach rówieśniczych: szkolnych i poza szkolnych, tzw. „grup młodzieżowych” – wyłaniając spośród nich osoby do miana
„lidera” promocji zdrowia,
ćwiczenia podstawowych technik asertywnego zachowania się w zakresie stanowienia i obrony swoich praw: odmawiania, żądania, wyrażania opinii i uczuć zarówno
negatywnych jak i pozytywnych,

3/ Realizacja różnorodnych programów edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz środowiska: pedagogów szkolnych i nauczycieli szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych w zakresie:
rozpoznania aktualnej „sceny narkotycznej” w Polsce, jej skutków społecznych i aktualnej „mody brania” wśród dzieci i młodzieży,
umiejętności rozpoznawania objawów: eskperymentowania, używania i nadużywania wśród uczniów środków zmieniających świadomość,
pokazania różnorodnych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w kontekście rozwojowo-edukacyjnym promującym zdrowy styl życia w ramach autorskiego programu,

4/ Realizacja zadań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz rodziców dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:
wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców – „dysfunkcja czy problemy wychowawcze”,
rozpoznawania objawów eksperymentowania, używania oraz nadużywania środków zmieniających świadomość w środowisku i rodzinie,
radzenia sobie z problematyką narkotyku w rodzinie – wydarzenie i co dalej? – gdzie szukać pomocy,

5/ Realizacją programu terapeutycznego w ramach wczesnej terapii dla dzieci i młodzieży /w przedziale wiekowym 12– 20 lat/ w zakresie:
utworzenia na bazie pomieszczeń przy ul. Elektoralnej 26 placówki rehabilitacyjnej dla osób poszukujących swojego miejsca w życiu /mających problemy związane
z dojrzewaniem, akceptacją w grupie i rodzinie, eksperymentujących i używających środki zmieniające świadomość/,
realizacji zadań programowych terapii wspierającej proces oddziaływania psychologicznego na osoby, które borykają się z problemem zaburzeń o charakterze neurotycznym
i depresyjnym,

6/ Realizacja programu terapeutycznego wspierającego proces resocjalizacji / dziecka/ ukierunkowany na rodzinę w zakresie:
wyciszenia emocji „rodzinnych” z uwagi na fakt „ujawnienia się problematyki dysfunkcyjności w rodzinie”,
pogłębianie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia oraz współuzależnienia w rodzinie,
poprawy funkcjonowania osobistego w obszarze problematyki uzależnienia w rodzinie i środowisku,

7/ Realizacją programu na rzecz osób pokrzywdzonych z uwagi na przemoc w rodzinie, w zakresie:
poradnictwa prawno-medycznego w ramach telefonu zaufania „Niebieska Linia”,
wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w ramach terapii indywidualnej,

8/ Realizacja zadań z zakresu organizacji konferencji, seminariów naukowych, festynów promocji zdrowia oraz szkoleń dla profesjonalistów w określonych obszarach tematycznych: ograniczania zjawiska narkomanii w kontekście nowych /doświadczeń/ rozwiązań krajowych i międzynarodowych „Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii” oraz „Międzynarodowego Dnia AIDS”, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży,
spotkań społeczności terapeutycznych /profesjonalistów/ krajowych i zagranicznych, treningów terapeutycznych dla profesjonalistów krajowych i zagranicznych, treningów warsztatowych dla psychologów, oficerów i kadry MON, rozpoznania zjawiska narkomanii w środowiskach lokalnych, współpracy na poziomie: organizacje pozarządowe, a organy administracji państwowej w rozumieniu działań Policji Państwowej,

Polub nas

 


Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

KRS00000 96357

W roku 2016 fundacja uzyskała dochód
z darowizn 1% w kwocie 2239,80
(dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć zł i osiemdziesiąt groszy).
Cała pozyskana kwota została przeznaczona na zakup materiałów do realizacji zajęć podczas letniego zgrupowania socjoterapeutycznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za okazane nam wsparcie.

 

Fundacja MARATON,
Program SFP 10-14

Aktualne dane

FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ,,MARATON’’

LIST OTWARTY

DO UCZESTNIKÓW...

zobacz więcej
Oferta

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem